Dotace pro rodinné domy

Garantujeme dotaci

Kompletní vyřízení dotace v programu Nová zelená úsporám vyřídíme za VásStátní dotace z programu NZÚ pokryje až 50% všech nákladů na instalaci FVE. Můžete získat dotaci až 160 000 Kč na FVE. Na dobíjecí stanici pro elektromobil získáte 15 000 Kč. Příjemci dotací z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje mají navíc nárok na bonus 10%Další bonus ve výši 10 000 získáte v případě realizace dvou opatření současně. Komu je určena Nová zelená úsporám? Podmínky poskytnutí dotace NZÚ:

  • Dotaci můžete čerpat zpětně, a to na realizace a faktury od 1. 1. 2021 a dál (tedy ne z roku 2020 a dříve).
  • Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů nebo trvale obývaného rekreačního objektu (chalupy) s trvalým pobytem – podmínkou je doložení, že trvalý pobyt platí více jak 2 roky před podáním dotace.
  • Rodinný dům musí být maximálně o 3 bytových jednotkách.
  • Pokud již máte zrealizováno, tak musí být dům zkolaudovaný nejméně 2 roky od data poslední faktury.
  • Pokud realizace ještě neproběhla, tak minimálně 2 roky od podání dotace.

Solární ohřev vody – NZÚ Light

Dotace je poskytnuta na fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem.

 

Výše dotace

50 000 Kč na solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler

70 000 Kč na solární fotovoltaický ohřev vody s pořízením nového bojleru

Finanční prostředky na pořízení můžete čerpat předem – zálohou Podporována jsou opatření provedená po 12. září 2022

 

Kdo může žádat

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA pro získání dotace je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Dále pak v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

 

Co budete potřebovat

K podání žádosti o dotaci je potřeba kontaktovat poradce NZÚ Light, který Vám pomůže s vyřízením dotace a potvrdí všechny dokumenty potřebné k žádosti. Vašeho poradce NZÚ Light najdete na tomto odkazu

Dotace pro firmy

Na pořízení fotovoltaiky pro firmu můžete získat dotaci, čímž výrazně snížíte návratnost celé investice. Získat můžete 30 – 50 % uznatelných nákladů, a to v závislosti na aktuálně vypsaném dotačním titulu.

stodola3