Fotovoltaické

elektrárny s dotací

Získejte nabídku

Rodinné domy

dotace až 160.000Kč

Firmy

dotace 30% až 50% výdajů

Senioři

dotace až 70.000Kč

Města a obce

dotace až 75% výdajů

FVE krok za krokem

  • Kontaktujete nás
  • Domluvíme termín konzultace s technikem zdarma
  • Připravíme technický návrh FVE
  • Po odsouhlasení uzavíráme smlouvu o dílo
  • Podáme žádost o připojení s distributorem elektřiny
  • Nainstalujeme elektrárnu
  • Uděláme revize a předáme dílo
  • Proběhne výměna elektroměru a spuštění výroby elektrárny
  • Zažádáme o vyplacení dotace
  • Vzdáleně monitorujeme Váš FVE systém

Jsme členy solárních a fotovoltaických asociací