DOTACE AŽ
170.000 KČ.

Díky programu Nová zelená úsporám můžete získat dotaci až 170 000 Kč na pořízení fotovoltaické elektrárny. Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s vyřízením dotace a garantujeme její vyplacení. Vy tak nemusíte nic složitého řešit.

Garantujeme dotaci

Nevíte, zda budete mít nárok na dotaci? Poskytujeme svým zákazníkům bezplatné poradenství v dotačních programech. Hledáme řešení, jak pro vás vyřídit maximální dotaci při minimálních nákladech na realizaci opatření.

O dotaci může žádat vlastník rodinného domu zapsaného v katastru nemovitostí, přičemž v tomto domě musí být spotřebováno alespoň 70 % vyrobené energie. Dotaci přitom můžete získat jak na pořízení FVE s přebytky ukládanými do baterie, tak na ohřev teplé užitkové vody.

Poté, co společně najdeme nejlepší možné řešení pro váš dům, můžeme začít s vyřizováním dotace. Vy si tak můžete užívat nezávislost na distribuční síti, ušetříte za náklady na energie a ještě dostanete zpět až 50 % nákladů na pořízení FVE. Celá administrativa spojená s vyřízením dotace je poměrně komplikovaná, rádi ji však kompletně vyřešíme za vás a vy si s ničím nemusíte dělat starosti. K samotnému vyplacení dotace na váš účet pak dochází zpravidla do třech měsíců po instalaci.

Pokračování dotačního programu NZÚ

Nová Zelená Úsporám přichází s navazujícím dotačním programem, který bude platný v období 01.01.2022 až 31.12.2030.

Tento program se zaměřuje na úspory energie v rodinných a bytových domech a nově podporuje i adaptační opatření včetně mitigace.

Na co všechno lze dotaci čerpat?

Na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně.

Spuštění příjmu žádostí v novém programovém období se předpokládá na podzim 2021. Sledujte naše webové stránky.

Podmínky dotačního programu pro instalaci fotovoltaických systémů

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. 

 Kdo může žádat:

– vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

– vlastníci novostaveb

Kolik získáte?

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč

Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Dotace 40 000 – 200 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhé záruky

Jsme tady pro vás i po realizaci. Nabízíme vám nadstandardní záruční servis, a to až 15 let na střídače a 10 let na baterie. U panelů, kromě záruky  25 let na lineární výkon, nabízíme  až 15 let na jeho mechanické části.

Kontaktujte násNejčastější otázky